DELA

Ja och nej till jordförvärv

LEMLAND. De Lemlandsbosatta estniska medborgarna Lauri Priit och Elo Haljas bör inte beviljas jordförvärv för en fastighet i Flaka by.
Detta enligt fullmäktige i Lemland som på sitt senaste möte enhälligt beslöt att inte förorda ansökan, med hänvisning till att personerna sedan tidigare äger 3.800 kvadratmeter fast egendom på Åland.
Fullmäktige förordar dock svenska medborgaren Jonny Andreassons ansökan om jordförvärv gällande en fastighet i Lemland Söderby. Detta med hänvisning till hans anknytning till Åland, föräldrarna bor här, och att det handlar om en fastighet för permanent boende på planerat område som inte angränsar till hav. (ab)