DELA

Ja för Miro, nej för Andersson

Landskapsregeringen beviljade Miro-Transport Ab:s anhållan om förnyelse av två tillstånd för beställningstrafik med lastbil med Mariehamn som stationsplats. Tillståndet gäller till den 17 augusti 2015 och som ansvarig för tillståndet godkändes Mikael Larsson.
Nils Andersson i Eckerö fick förlängt tillstånd för beställningstrafik med personbil i maj 2010. Tillståndet gäller till den 31 december 2012. Andersson anhöll om förlängning av giltighetstiden för tillståndet till den 31 december 2014 eller åtminstone till den 15 juni 2013 med hänvisning till bestämmelserna om fordonsskatt för bil i yrkestrafik.
Men landskapsregeringen konstaterar att tillståndet gavs för begränsad tid med anledning av att frågan om behovet av ett tillstånd utan begränsning enbart begränsat till skolskjuts bör prövas på nytt inom två år. Andersson fick avslag på sin anhållan eftersom Eckerö kommun bör pröva behovet av taxitrafiken i kommunen före utgången av år 2012. (ns)