DELA

It på gymnasiet ska samordnas

Landskapsregeringen har tillsatt en grupp som har till uppgift att samordna it-funktionerna på gymnasialstadiet. Målet är att nå bättre tillgänglighet och användarvänlighet vad gäller it för skolornas elever, lärare, administration och övrig personal.
It-samordningen har också som mål att skapa en effektiv resursanvändning av såväl utrustning som personal och skapa lika förutsättningar för alla skolor.
It-gruppen har följande sammansättning: Ronny Holmström (ordförande), landskapsregeringen, Antonio Salminen, Ålands lyceum, Ålands handelsläroverk, Ålands vårdinstitut, Anki Jansén, Ålands yrkesskola, Ralf Lindvik, Ålands hotell- och restaurangskola, Stig Lindberg, Ålands sjömansskola, och Mikael Johansson, Ålands naturbruksskola.
Gruppen ska arbeta fram till årsskiftet 2008–2009. (as)