DELA

Isrännor bryts på lördag

Lördagen den 13 april på kvällen bryts tre isrännor:
n Från Åva, ner genom Skiftet till Lilla Hummelholm.
n Från Mosshaga, väster om Seglinge norrut till Alfågelns ränna.
n Söderut från Bärö, österom Bergö till Långnäs.
Det meddelar trafikavdelningen.