DELA

Islamprofessor besöker Åland

Leif Stenberg, professor i islamiska studier, besöker Åland för att föreläsa om Syrien och islam i dag och i morgon.

Stenberg ger två föreläsningar genom ett samarbete mellan EU-projektet ”Flex-In – en flexibel väg till inklusion” vid Medis och Landskapsregeringens ”En säker hamn” som stöds av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Leif Stenberg är professor i islamiska studier och arbetar för närvarande i London vid Aga Khan Universitetet som direktör vid institutet för muslimska studier.

Första föreläsningen hålls på Mariehamns stadsbibliotek i dag måndag klockan 19-20.30 under rubriken: Islam – en mångtydig religion.

Andra föreläsningen hålls i morgon tisdag kl. 13-15 i salen Rödhamn vid Ålands lagting. Rubriken är Syrien – ett land i upplösning. Stenberg redogör för Syriens moderna historia, konfliktens utveckling och diskutera vad som kan ske i framtiden.

Båda föreläsningarna är öppna för allmänheten.