DELA

Isabella försenades

Ovanligt mycket att lasta i Stockholm och i Mariehamn ledde till att Vikings ms Isabella anlände en halv timme för sent till Åbo i går kväll. Man räknade dock med att kunna ta igen den förlorade tiden i natt och fartyget beräknas därför gå enligt tidtabell i dag.
Det ryktades att fartyget var försenat på grund av en kraftig slagsida.
– Det stämmer att Isabella krängde lite mer än vanligt vid Föglöfaret, säger Tony Öhman, teknisk direktör på Viking Line, som kontrollerade uppgifterna med befälhavaren ombord.
– Normalt kompenserar speciella krängningstankar fartyg beroende på deras last och rådande vind. Det var problem med en av tankarna men det var ingenting speciellt och inte heller anledningen till förseningen som främst berodde på ovanligt många containrar i Stockholm, förklarar Öhman. (tt-s)