DELA

Ipads ersätter pappersarbete

Bildningsnämnden i Mariehamn har beslutat köpa in Ipad-läsplattor till ledamöterna. Det fick Ulla Andersson (S) att väcka frågan i stadsfullmäktige om det finns ett principbeslut på att ledamöterna i samtliga nämnder skall få en Ipad. Svaret blev nej, varje nämnd avgör själv en sådan fråga utgående från sin budget.
Eftersom bildningssektorn nyligen klagat över brist på medel till nya böcker i biblioteket ber Nya Åland bildningsdirektör Kjell Nilsson förklara hur man motiverar beslutet att lägga ut cirka 2 500 euro på plattorna.
– Vår pappershantering kostar 1 650 euro i året i bland annat kopior, porto och distribution och då är inte arbetsinsatserna inräknade. Vi har räknat ut att kostnaden för läsplattorna gott och väl är inbesparade på två år, säger Nilsson.
– Om politikerna av någon anledning inte klarar av att bara få samtliga handlingar digitalt kommer plattorna att gå till de skolor som i alla fall skulle få Ipads nästa år.
Enligt Nilsson skulle hela stadsförvaltning tjäna stora summor om man övergick till digital hantering av ärenden. Bara stadsstyrelsens papperskostnader ligger på 9 000 euro årligen. (tt-s)