DELA

Investeringsstöd till Rundbergs

Carl Rundberg Ab har beviljats ett 20-procentigt investeringsstöd av landskapsregeringen. Summan på 386.000 euro ska användas för att köpa in ny sågutrustning.
Däremot ges avslag på ansökan om ett 40-procentigt stöd då projektet ”inte bedöms vara av infrastrukturell karaktär eller gynna branschen som helhet”. (ak)