DELA

Intresse för kognitiv terapi

Tio anställda inom psykiatrienheten vid Ålands hälso- och sjukvård föreslås få tjänstledigt med lön för att kunna delta i en utbildning till psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi. Utbildningen pågår i tre år och är ett samarbete mellan Högskolan på Åland och Joensuu universitet.
18 anställda inom enheten har visat intresse för att delta i utbildningen som är på totalt 440 timmar under sex terminer. Det betyder i praktiken två-tre studiedagar per månad och de förläggs till Högskolan på Åland. De studerande behöver med andra ord inte resa bort för utbildningen och kan även hålla kvar sina tjänster.
Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård tar ställning till frågan vid sitt möte i morgon. Enligt förslaget skall tio personer beviljas tjänstledigt med lön för att genomgå den treåriga utbildningen som totalt skulle kosta 120.000 euro. Ett villkor finns dock – att man efter utbildningen förbinder sig att arbeta inom ÅHS minst två år, annars måste en del av kostnaderna för utbildningen återbetalas.
– Det är en rätt blygsam satsning om man jämför med de dyrbara apparater som köps in till andra enheter inom ÅHS men sällan eller aldrig till psykiatrin, säger förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström. (hf)