DELA

Internationellt i Jomala

Nu på söndag den 22 december klockan 14 ordnar Jomala församling en internationell julgudstjänst. Damensemble Laudamus sjunger körsång och en ungdomsgrupp står för ackompanjemang. Kyrkoherde Stefan Äng leder gudstjänsten.

– Allt går på engelska och svenska. Vi riktar oss framförallt till dem som talar ett annat språk än svenska som sitt modersmål, men välkomnar även alla svensktalande. Gudstjänsten avslutas med en gemensam fika, fika and fellowship! skriver kantor Eva-Lena Hansen som också medverkar i julgudstjänsten. (ikj)