DELA

Integrationsplan har klubbats

Stadsstyrelsen godkände på sitt senaste möte en plan för integration för åren 2019–2022.

Den nya planen är en uppdaterad version av den tidigare godkända. I planen, som går på 20 sidor, ingår en ansvars- och uppgiftsfördelning mellan socialservice, hälso- och sjukvård, medborgarinstitutet, barnomsorg och grundskola samt en rad andra aktörer.

Planen ska ännu godkännas av fullmäktige. (eh)