DELA

Integrationsfrågor aktuella nästa vecka

Nästa vecka ordnar landskapsregeringen ett seminarium med fokus på integrationsfrågor.
Medverkar gör bland andra Lilian Ivars från Närpes och Börje Mattsson från Raseborg. De har båda lång erfarenhet av integrationsfrågor i Österbotten och Sydvästra Nyland.
Kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) ska berätta om vad samhällsservicereformen innebär för integrationsfrämjandet och Kaveh Bahar ger sin syn på hur det är att vara invandrare på Åland.
Seminariet, som hålls på måndag i Självstyrelsegården i Mariehamn, är öppet för alla intresserade. Målgruppen är dock framförallt kommunalt förtroendevalda och kommunanställda inom olika sektorer.
Workshopen på tisdag riktar sig till folk som jobbar med att ta fram kommunala integrationsprogram. Intresserade kan anmäla sig till seminarium och workshop per epost till johanna.fogelstrom@regeringen.ax senast torsdag 19 september. På landskapsregeringens hemsida finns ett program med tider utlagt. (ak)