DELA

Integrationsenkät till kommunerna

Landskapsregeringen genomför just nu en enkätundersökning om integrationsarbetet ute i kommunerna.

– Enkäten är omfattande och ska ge landskapsregeringen en tydlig bild över vilka informationsinsatser som behövs till kommunerna utifrån dagens lagstiftning, säger integrationsminister Annika Hambrudd (C) i ett pressmeddelande.

Uppgiften att följa upp och utvärdera genomförandet av de kommunala programmen för integrationsfrämjande är stipulerat i lag. Enkäten ska, enligt specialsakkunnig Helena Flöjt-Josefsson, kartlägga det kommunala integrationsarbetet för att kunna sätta rätt fokus och nivå på information, rådgivning och åtgärder till kommunerna.

I enkäten finns bland annat frågor om hur kommunerna utbildar sin personal i integrationsfrågor och vilka åtgärder som man har för att främja integrationen. Enkäten har skickats till samtliga kommundirektörer och sista svarsdatum är 15 december. (ck)

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp