DELA

Inte stöd till Albanus skrov

Skeppsföreningen Albanus ansöker om ett bidrag på 10 000 euro av Mariehamn för polyesterförhydningen av galeasens skrov.
Ansökan följer dock inte bestämmelserna i staden nya regelverk för stöd till föreningar och i beredningen av ärendet föreslås därför att kultur- och fritidsnämnden skall avslå den. Man hänvisar också till att stadsfullmäktige har beslutat att staden ingår proprieborgen för ett lån för ändamålet.
Förbättringen av Albanus skrov beräknas kosta totalt 53 400 euro. Polyesterförhydningen innebär att den gamla galeasdamen undgår att bli ved och i stället får 10-15 extra år på vattnet. (tt-s)