DELA

Inte stöd för biogasmotion

Finans- och näringsutskottet vill förkasta lagtingsledamot Runar Karlssons (C) budgetmotion om två extra miljoner i den andra tilläggsbudgeten till en biogasanläggning för hela Åland. Motiveringen är att det räcker med det investeringsstöd på 200 000 som regeringen vill ge till Ålandskomposten.

Det räcker inte, anser Karlsson, näringslivet tvekar att satsa de sammanlagt fem miljoner som en komplett anläggning skulle kosta. Han pekade på att det åländska avfallet skulle kunna försörja 80 procent av skärgårdstrafiken.

– Rent teoretiskt. För att förstå digniteten i en anläggning som kan ta emot allt avfall. I Uppsala drivs stadsbussarna av stadens biogas.

Lagtinget röstar om motion i morgon. (tt-s)