DELA

Inte sänkt fart vid Södersunda skola

I början av mars 2011 anhöll kommunstyrelsens i Jomala om att landskapsregeringen skall sänka hastigheten vid Södersunda skola till 30 kilometer i timmen mellan klockan 8 och 16.

Nu, fyra år senare, har man fått svar av landskapet och det är ett nej. Landskapsregeringen meddelar att man i stället kommer att förlänga den nuvarande hastighetsbegränsningen på 50 kilometer i timmen cirka 100 meter österut på vägen.

Någon 30 kilometers hastighetsbegränsning kommer inte heller att införas vid Sviby daghem. (tt-s)