DELA

Inte nöjda med medisavtal

SALTVIK. Det nya avtalet gällande medborgarinstitutet skall inte godkännas i föreliggande form, det säger kommunstyrelsen i ett utlåtande till Mariehamns stadsstyrelse.
Kommunstyrelsen föreslår att Mariehamns stad återtar beslutet om uppsägning av gällande avtal och anser det även motiverat att anhålla om utökade landskapsandelar för institutets verksamhet.
I nu gällande medis-avtal beräknas kostnaderna utgående från antalet undervisningstimmar som kommunen använder. I förslaget till nytt avtal fördelas kostnaderna enligt antalet deltagare från respektive kommun. (ab)