DELA

Inte jaktundantag för rullstolsburen

Med nu gällande jaktlagstiftning finns det inte möjlighet att bevilja undantag från förbudet att bedriva jakt från motordrivet fordon för rullstolsburen person med bestående funktionshinder.
Den person som ansökt om jakt från motordrivet fordon fick i går avslag på sin ansökan till landskapsregeringen. (ak)