DELA

Inte hyresfritt för Skiftets café

Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) beslöt vid enskild föredragning att inte bevilja Olofsson & Co Öb:s anhållan om hyresfrihet för m/s Skiftets café under perioderna 1 januari–15 mars 2011 och 1oktober– 31 december 2011.
I beslutet konstateras att beläggningen under de nämnda perioderna inte har minskat i så hög grad att det motiverar hyresfrihet. (ns)