DELA

”Inte dyrare med enskilda avlopp”

LAGTINGET. Lagtingsledamoten Brage Eklund (Åf) anser att regelverken för enskilda avlopp är orättvisa eftersom glesbygdsbor själva tvingas stå för hela kostnaden för nya avloppsanläggningar, medan invånare i tätbebyggelse ansluts till kommunala avloppsnät vars kostnader till största delen täcks av offentliga medel.
Ansvariga ministern Harriet Lindeman (fs) försvarade i måndags landskapets stöd till det kommunala nätet.
– Vi har beslutat att stöda dragningarna till Lotsbroverket eftersom det är en bra miljöinvestering.
Hon menade också att det inte blir dyrare för hushåll som tvingas anlägga enskilda avlopp.
– I längden blir det billigare eftersom de varken behöver betala anslutningsavgift eller en årlig avgift. Pensionärer har också möjligheten att få stöd för sitt system.
Brage Eklund höll fast vid att det blir dyrare för dem som inte kan anslutas till det kommunala nätet, bland annat eftersom underhållet av det enskilda avloppet kostar pengar.
– Det leder till en centralisering av bosättningen. (as)