DELA

Inte bara fel med Skarven

Förra trafikministern Runar Karlsson (C) tycker han framställs i onödigt dålig dager i Skarvenaffären i Nya Ålands rapportering.
Revisorn Agneta Mannberg-Jansson är kritisk till hur budgetuppföljningen har skötts på trafikavdelningen, men konstaterar om Runar Karlsson bland annat följande:
Ledamot Karlsson hade vid upprepade tillfällen gett instruktioner om en noggrann uppföljning av kostnader, vilket intygas av tjänsteman vid trafikavdelningen. (ht)