DELA

Inkomstskatten kan sänkas i Geta

GETA Med rösterna tre mot två röstade Geta kommunstyrelse för en sänkning av inkomstskatten nästa år, från 18,5 till 18 procent. Kjell Berndtsson, Ronald Källström och Gunnel Nordlund-White stödde kommundirektör Erik Brunströms förslag om en sänkning medan Gerd Bergman och Ole Österlund ville ha kvar den högre skatten.
Det allmänna fastighetsskatten föreslås höjas från 0,5 procent till 0,75. Skatten för övriga bostadsbyggnader är oförändrad på 0,9 procent.
Kommunfullmäktige tar beslut den 17 november. (ak)