DELA

Initiativ om skolpsykolog

Henrik Löthman har lämnat in ett medborgarinitiativ till stadsstyrelsen om, som han ser det, bristen på skolpsykologer vid Mariehamns skolor.
Så här skriver han, bland annat:
– Jag anser att den rådande situationen beträffande skolpsykologer är alarmerande eftersom barnen i stadens skolor inte får den hjälp de är i behov av. På pappret ser det ganska bra ut men i praktiken saknar skolorna idag helt och hållet skolpsykolog. Detta är oacceptabelt och måste åtgärdas omgående. Skolbarnen exempelvis i södra Ålands skoldistrikt har det i detta avseende bättre ställt än mariehamnsbarnen.
– Skolnämnden måste se till att det verkligen finns två stycken skolpsykologer och en kurator anställda. Det är nu länge sedan detta var en verklighet. Skolpsykologerna skall koncentrera sin tid på de yngre skolbarnen så att skolstarten blir den bästa tänkbara. Genom att åtgärder sätts i så god tid förbättras skolbarnens möjligheter att klara av sin skolgång på ett positivt sätt. Kuratorn skall koncentrera sin tid på skoleleverna i högstadiet.
– Staden måste mera aktivt rekrytera skolpsykolog och kurator genom att göra det intressant både ekonomiskt och arbetsmässigt att jobba inom stadens skolförvaltning.