DELA

Initiativ om golf i Godby

Ålands idrottscenters Roger Höglund och John Holmberg har lämnat in en intresseanmälan till landskapets näringsavdelning angående anläggandet av en golfbana i Godby/Ämnäs området.
– Vi vill konkret visa att det finns ett stort intresse för det här bland markägare och inom näringslivet, säger John Holmberg.
Man vill även uppmana landskapregeringen att göra en så kallad SWOT-analys av de olika alternativ som finns.
– Man behöver utreda för- och nackdelar innan man tar ett beslut. Kanske man inte måste gå emot alla miljövänner genom att bygga golfbanan på Stornäset, säger Holmberg.
Han betonar också att han tror mer på en ”golf resort” än enbart en golfbana.
– Det är ett sådant upplägg som behövs om satsningen ska hålla. Det räcker inte med en vacker bana.
Holmberg tror att många börjar ge upp hoppet om en golfbana men han anser att satsningen är för viktig för Åland för att bara släppas. (tl)