DELA

Inget vaccineringstvång i Föglö

Frågan om vaccineringstvång för personalen inom äldreomsorgen har lett till diskussioner i Föglö kommun och nu har fullmäktige fattat ett beslut.

Fullmäktigeledamot Maria Kihlström föreslog att det ska vara obligatoriskt för äldreomsorgspersonalen att vaccinera sig såvida det inte finns några medicinska skäl till att avstå. Efter omröstning (8-2) vann kommunstyrelsens förslag och inget vaccineringstvång införs.

Kihlström reserverade sig mot beslutet. (fb)