DELA

Inget tyder på trakasserier mot tjänsteman

Landskapsregeringen ser inga tecken på osakligt bemötande eller trakasserier gentemot en av landskapets tjänstemän. Det skriver man i ett utlåtande till Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt.
Tjänstemannen har gjort en anmälan om trakasserier till distriktet, som nu utreder saken. Tidigare har samma tjänsteman dömts till ett disciplinärt straff för att bland annat ha agerat mot sin chef.
Den frågan ligger som bäst i Högsta förvaltningsdomstolen, som skall ta ställning till lagligheten. Straffet har alltså inte verkställts ännu. (ht)