DELA

Inget systemfel i vårdkontrakt

Det finns inget inbyggt systemfel i det faktum att en tredjedel av vårdpersonalen på ÅHS kirurgiska avdelning anställs på korta kontrakt på tre månader.
Det konstaterar ÅHS-styrelsen som har tagit ställning till den skrivelse vårdpersonalen lämnat in. Förklaringen är att det handlar om vikariat där ordinarie tjänsteinnehavare är tjänstlediga av olika orsaker, uppger ordförande Mia Hanström.
Styrelsen inledde mötet i fredags med besök på kirurgiska avdelningen. Besöket var ett led i arbetet med att bekanta sig med olika delar och verksamheter inom ÅHS.
Bristen på kirurger ska lösas med hjälp av olika modeller och inskolning och förhandlingar pågår. (ao)