DELA

Inget stöd till yrkesfiskarna

De åländska laxfiskare som 2008 drabbades av EU:s förbud mot fiske med drivgarn får inte heller nu någon kompensation av landskapet.

Kompensationen har under flera års tid varit en hjärtefråga för näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) som anser att landskapsregeringen borde ge de åländska fiskarna liknande stöd som fiskare i närregionerna har fått. Det handlar om bidrag som skulle kunna sökas som ersättning för att värdet på båtar, redskap och inkomstmöjligheter försämrades

Karlström ville ha med 100 000 euro i förslaget till tilläggsbudget men han fick inte stöd av de andra i landskapsregeringen. (tt-s)