DELA

Inget stöd för skolfest på Uncan

Landskapsregeringen beviljar inget stöd till Ungdomsbyrån för en alkohol- och drogfri skolavslutningsfest på Uncan.
Motiveringen är att landskapet inte har budgetmedel för sådana arrangemang.