DELA

Inget stöd för sälundantag

Europaparlamentets inre marknadsutskott godkänner inte att de som har rätt till småskalig skyddsjakt på säl skall få bibehålla rätten att sälja produkterna. Nils Torvalds och andra nordiska parlamentarikers kamp för att undantaget skall få finnas kvar lyckades alltså inte.

De grönländska inuiterna får fortsätta sälja sina sälprodukter men inte av rent kommersiella skäl. Grönland hör inte till EU men i den här frågan är det Danmark som bestämmer.

Världshandelsorganisationen WTO har initierat totalförbudet mot handel med sälprodukter efter att Norge och Kanada klagat över snedvriden konkurrens på grund av de europeiska undantagen. (tt-s)