DELA

Inget stöd för privat avlopp

Plan- och byggnämnden i Jomala säger nej till bidrag för ett privat vatten- och avloppsprojekt i Vesterkalmare by.
Det är fyra fastigheter i byn som är utanför det kommunala avloppet, tre av dem är också utanför vattenverkets område. Fastighetsägarna har anhållit om att kommunen skulle delta i kostnaderna för att dra serviceledningar men får alltså nej.
Nämndens motivering är att det inte finns stöd för kommunalt bidrag i Jomalas fastställda taxor och regelverk. (tt-s)