DELA

Inget stöd för p-avgift i stan

Parkeringsskivor i centrum är i dagsläget en tillräcklig åtgärd. Ett eventuellt införande av parkeringsavgifter får vänta.
Det anser tekniska nämnden som behandlat en motion av Rauli Lehtinen (lib). Lehtinen vill att både parkeringsavgifter i och vägtullar till Mariehamn utreds.
Men nämnden vill avvakta och konstaterar att p-skivan redan gett önskat resultat. Det är lättare att hitta p-platser i stadens centrum.