DELA

Inget skadestånd för kompostgrannar

”Landskapsregeringen avvisar skadeståndsyrkandet såväl till grund som belopp”: det blev beslutet från landskapsregeringen på yrkandet från Benny Klingberg och Torsten Mattsson, grannar till komposten i Sund Gunnarsby. Grannarna hade via sitt ombud vicehäradshövding Bertil Zetter yrkat på skadestånd med hänvisning till oriktig hantering av tillsynen av komposteringsverksamheten, till ett belopp om 408 845,28 euro räknat från år 2006.