DELA

Inget servicehus vid Övernässtugan

MARIEHAMN. Bror Gammals med flera undertecknare lämnade i somras in en motion till staden om förverkligandet av ett servicehus vid Övernässtugan i Mariehamn. I kulturnämndens utlåtande tidigare år föreslogs att byggnaden, som planeras vara fem gånger tolv meter och inrymma wc, kök, mötesrum, kafé, kontor och förråd, skulle uppföras av elever vid byggnadslinjen på Ålands yrkesskola.
Inga medel avsattes dock varken i stadens investeringsbudget för 2010 eller i planåren 2011-2012. Därför konstaterade stadsstyrelsen vid sitt senaste möte att de ekonomiska förutsättningarna saknas och att byggandet av ett servicehus inte är genomfört de närmaste åren. (mt)