DELA

Inget samgående mellan Hammarlands FBK och stan

HAMMARLAND. Kommunfullmäktige anser att frågan om ett eventuellt samgående mellan kommunens räddningstjänst och Mariehamns stad är färdigutredd. På sitt sammanträdande i torsdags beslöt fullmäktige att anteckna sig utredningen för kännedom.
Frågan kom upp sedan fullmäktigeledamot Tomas Blomberg med flera i fjol lämnade in en motion angående brand- och räddningstjänsten. Motionärerns hävdade att Lemlands avtal med Mariehamn är betydligt billigare än Hammarlands avtal med den gemensamma räddningsnämnden som har Jomala som huvudman.
Hammarlands frivilliga brandkår ombads uttala sig och de sade med eftertryck nej till ett samgående, vilket Nya Åland har rapporterat om tidigare. Kommunstyrelsen och -fullmäktige anser att frågan har fått tillräcklig beredning och att kommunen är tillfreds med det gällande samarbetet som finns i dag. Man konstaterar också att kostnadsuppgifterna som framfördes i motionen bygger på fel faktaunderlag. (mw)