DELA

Inget prisavdrag för fastighetsköp

Köparen ville ha 100.000 euro i prisavdrag och skadestånd för fastigheten som hon köpte på den åländska landsbygden 2008.
Men tingsrätten förkastar käromålet och i stället skall köparen betala säljarnas och fastighetsmäklarens rättegångskostnader på cirka 10.800 euro.
Köparen hävdade bland annat att säljarna hade tagit med sig en varmvattenberedare från fastighetens huvudbyggnad och att de hade lämnat ett båtvrak på gården som köparen sedan fick frakta bort på egen bekostnad.
Säljarna förnekar att de tagit någon varmvattenberedare med sig vid flytten. Båtvraket fanns på gården vid visningen och köpslutet, och säljarnas uppfattning var att vraket skulle få stå kvar när det blev bråttom med ägande- och besittningrättens övergång.
Köparen var missnöjd med flera saker, bland annat att det saknades lister runt ytterdörren, att bastudörren var sned och att flera fönster var murkna. Men tingsrätten anser att köparen inte kan åberopa brister som borde ha upptäckts vid en granskning före köpet. (pd)