DELA

Inget nytt tillstånd för Föglötaxi

Ett taxitillstånd med Föglö som stationsplats ska tills vidare inte utannonseras. Det har landskapsregeringen bestämt. Föglö kommun har totalt fem taxitillstånd av vilka fyra är aktiva. Kommunen är av den uppfattningen att tillståndet tills vidare kan indras.

Ett taxitillstånd med Geta som stationsplats ska annonseras ut. I oktober i fjol avslogs en ansökan med motiveringen att sökande inte hade aktiva avsikter att idka taxitrafik i kommunen. (pd)