DELA

Inget Mise-beslut i Finström

FINSTRÖM. Kommunstyrelsen bordlade frågan om att gå ur Ålands miljöservice, Mise. Beslut ska istället fattas på nästa styrelsemöte.
Finströms kommunfullmäktige beslöt i december att gå ur Mise men lämnade ändå dörren öppen till att diskutera olika lösningar med Mise och eventuellt ändra sitt beslut.
– Vi måste noggrannt utreda alternativa lösningar, säger kommundirektör Niklas Oriander. (aks)