DELA

Inget markköp i Lemland

Lemlands kommunfullmäktige bestämde i onsdags att återremittera ärendet om köpet av de markområden som Henrik Dahlman erbjudit.
Orsaken är att Dahlman tagit tillbaka sitt erbjudande i detta skede.
Kommunstyrelsen får nu ta behandla ärendet på nytt under de nya omständigheterna.
Markområdet skulle användas till kommunal service eller andra lösningar för äldreboende i Järsö-Nåtöområdet. Ärendet har diskuterats i kommunen hela året. (ke)