DELA

Inget Kumlingestöd till Folktinget

KUMLINGE. Kommunstyrelsen avslog Svenska Folktingets ansökan om bidrag för sin verksamhet. Folktinget söker regelbundet bidrag från alla kommuner med över 250 svenskspråkiga invånare. Beloppet för Kumlinges del skulle vara 100 euro.
Kommunstyrelsens motivering var att även om den ansökta summan är liten och folktingets verksamhet viktig prioriterar man stöd till verksamhet som sker i kommunen eller annars har en mer direkt koppling till kommunen. (ns)