DELA

Inget ja till träläktare vid konstgräset

Stadsstyrelsen skickar förslaget om ett träläktarbygge vid den nya konstgräsplanen tillbaka till bildningsnämnden.
Enligt förslaget kan läktaren med plats för 180 personer byggas i sommar mellan konstgräsplanen och Islandia för 3.500 euro.
Erica Sjöström ( C ) föreslog med stöd av Barbro Sundback (S) att ärendet återremitteras för att utreda läktarens ändamålsenlighet och säkerhet och hur den skulle påverka områdets utseende. (pd)