DELA

Inget gehör för besvär hos HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)har avslagit flera besvär mot landskapsregeringens beslut angående jordförvärv och hembygdsrätt.
Carita och Robin Weiss besvärade sig över avslaget för jordförvärvsansökan. Paret Weiss köpte en strandtomt i Lemland Järsö, men fick inte jordförvärvstillstånd. HFD avslog besvären. Carita och Robin Weiss bildade sedermera ett aktiebolag för att kunna köpa aktier som berättigar till tomten.
HFD avslog även Harri Virkkis och Jan-Åke Törnroos besvär mot avslag för hembygdsrätt.
Bolagen Alaron ab och Viva Archipelago ab besvärade sig mot avslag för jordförvärvsrätt i Kökar. I det förstnämnda fallet ansåg landskapsregeringen att bolaget skulle fungera som mellanhand för en svensk medborgare att äga mark på Kökar. Viva Archipelago ville köpa markområden för turistisk verksamhet, men landskapsregeringen ansåg inte att styrelsesammansättningen motsvarade kraven. HFD avslog båda besvären.
(ns)