DELA

Inget förbud mot Roundup

Det omdiskuterade bekämpningsmedlet glysofat, som bland annat misstänks vara en orsak till att bin och också andra insekter mår dåligt, förbjuds inte i det här skedet.

En särskild omprövningskommitté inom EU har beslutat förlänga tillståndet för att använda medlet med fem år.

– Kommissionen kan via ett specialförfarande hänvisa ett låst ärende till den här typen av kommitté när de inte går att komma vidare i den ordinarie arbetskommittén. I ett uttalande efter omröstningen meddelade kommissionen att 18 länder hade backat förslaget, nio röstade emot och ett avstod från att rösta, säger Julia Lindholm, landskapsregeringens specialrådgivare i Bryssel.

Glysofat finns i många bekämpningsmedel av vilka Roundup är det mest kända. (tt-s)