DELA

Inget förbud mot husbilsövernattning

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att motionen med ett förslag om att begränsa möjligheten att övernatta med husbil på stadens gator ska anses vara slutbehandlad. Infrastrukturnämnden har behandlat frågan och konstaterat att det inte är ändamålsenligt att införa förbud mot fricamping.

Däremot beslöt man att man på stadens sajt i första hand ska hänvisa husbilar till stadens camping. Nämnden gav också i uppdrag till markenheten att komplettera med information om lämpliga parkeringsplatser och information om latrintömningsplatser för husbilar och bussar.

Nämnden beslutade också att ”om behov föreligger kan tomtägare erbjuda ställplatser med viss service vid sidan om campingen och stadens parkeringsplatser.”

Motionens första undertecknare var John Holmberg och fick stöd av flera av stadsfullmäktiges ledamöter. (eh)