DELA

Inget förbehåll om markarrende

Landskapsregeringens beslut att arrendera ut Grelsby kungsgårds marker på 10 år har väckt en del frågor mot bakgrunden av att man under många år gått in för ettåriga arrendetider i och med att man velat ha tillgång till marken för en eventuell golfbana.
Lantrådet och partiordföranden Viveka Eriksson (Lib) säger i en kommentar att hennes parti hela tiden drivit en linje som bygger på en helhetslösning för marken och byggnaderna.
– Det har tidigare funnits en öppning för golfbana och därför har arrendetiderna varit korta. Vi har efterlyst en möjlighet att lägga in ett förbehåll i arrendekontraktet, men jordbruksbyråns utredning visar att det inte låter sig göras, säger hon.
Förbehållet skulle i så fall gå ut på att landskapsregeringen kan bryta arrendet i förtid om marken behövs till annat. (ao)