DELA

Inget festområde vid Baltichallen

Ett medborgarinitiativ i Mariehamn föreslår att staden utreder möjligheterna att avdela och iordningsställa ett område för olika evenemang. Initiativtagaren föreslår Baltichallen med omnejd som ett evenemangsområde för entreprenörer och festivalarrangörer att hyra.
Flera områden har efter initiativets inlämnade utretts, men Baltichallen som plats avskrevs i stadsplanenämnden av flera anledningar. Området anses olämpligt på grund av:
-att området är planerat och byggt för idrott, i huvudsak fotboll och gräsplanerna inte tål belastningen som skulle uppkomma,
-att trafiken till- och från området skulle ledas genom stan via den redan belastade Ålandsvägen och,
-att tillräckliga parkeringsutrymmen inte finns i området.
Stadsstyrelsen remitterade ärendet vidare till flera nämnder, däribland fritidsnämnden som vid sitt möte i tisdags omfattade stadsplanenämndens förslag. (mt)