DELA

Inget EU-stöd för POD ab

Ålands landskapsregering slutar betala EU-stöd för POD ab:s projekt kring produktutveckling av underhållningskoncept för barn. Bidraget har betalats ut sedan 2007 till en summa om 8.849,05 euro. Totalt beviljades 37.360 euro, eller maximalt 40 procent av kostnaderna. De icke använda pengarna om 28.510,95 euro återförs till operativa programmet för europeiska regionala utvecklingsfonden på Åland 2007-2013.
Landskapet konstaterar att projektets förverkligandegrad är låg och projekttiden har förlängts flera gånger. Stödtagaren uppger att tiden för projektets förverkligande missbedömts samt att den ekonomiska krisen inneburit att det blivit svårare att attrahera partners till projektet. Landskapet anser förklaringen godtagbar och kräver inte tillbaka redan utbetalat stöd. (fj)