DELA

Inget bidrag i år för ålänningarnas historia

Ålands kulturstiftelse anhåller om 54 644 euro för fortsatt utgivning av Det åländska folkets historia, men i år blir det inget bidrag har landskapsregeringen beslutat.
Stiftelsen beviljades ett förskott om 20 000 euro för serien under 2013, men i landskapsbudgeten 2014 finns inga medel reserverade.
Dock sägs i beslutet att landskapsregeringen avser reservera medel för serien i landskapsbudgeten 2015. (ms)