DELA

Inget bidrag för paviljongmålning

Mariehamns FBK får inte bidrag av Mariehamns stad för att måla om danspaviljongen i Badhusparken. FBK hade anhållit om 2.700 euro av staden men stadsstyrelsen avslog anhållan eftersom det inte finns något anslag för det i budgeten.