DELA

Inget besvärsbeslut ännu i Jomalastyre

Jomala kommunstyrelse fattade inget beslut i går om ett eventuellt besvär mot plan- och byggnadsnämndens beslut om bergsstupet bakom Maxinge köpcentrum.
Två tjänstemän – kommunens tekniska chef Michael Lindbäck och byggnadsinspektören Billy Eriksson – föreslog i nämnden att byggnadslovet skulle beviljas om stupet säkrades mer omfattande än vad Minimax Ab ansökt om.
Men en enhällig nämnd beslöt att bevilja bygglovet enligt Minimax handlingar. Lindbäck och Eriksson reserverade sig då mot beslutet.
I går nådde ärendet kommunstyrelsen men något beslut om ett eventuellt besvär mot nämndens beslut fattande. Ärendet blev bordlagt till följande möte den 6 maj.
– Vi vill titta mer på det här innan vi tar ett beslut, säger kommunstyrelsens vice ordförande Charlotta Solax (S). (pd)